Amways Core Plan

Amways Core Plan reflekterar fortfarande det ursprungliga affärskonceptet som utvecklades av Amways grundare Rich DeVos och Jay Van Andel och som introducerades för första gången redan 1959. Det är ett kompensationssystem som belönar oberoende Amway-affärsdrivare (ABO:er) för att de delar med sig av sina erfarenheter och produkter och även för att de motiverar andra till att göra samma sak.

Amways Core Plan reflekterar fortfarande det ursprungliga affärskonceptet som utvecklades av Amways grundare Rich DeVos och Jay Van Andel och som introducerades för första gången redan 1959. Det är ett kompensationssystem som belönar oberoende Amway-affärsdrivare (ABO:er) för att de delar med sig av sina erfarenheter och produkter och även för att de motiverar andra till att göra samma sak.

Mycket viktig att veta!

Din inkomst är baserad på din egen prestation, inte din ställning. Det finns ABO:er som får större finansiella belöningar än vad deras sponsorer (ABO:erna som introducerade dem till verksamheten) får, och detta är baserat på tiden och insatserna som läggs ner på att bygga upp verksamheten.

Bonussystemet

Du kan öka din försäljningsvolym genom att skaffa nya kunder som köper dina produkter och genom att uppmuntra dina befintliga kunder att köpa fler produkter. Genom att sponsra nya ABO:er, stödja dem och ge dem råd gällande hur de kan marknadsföra produkter i sin verksamhet, kan du åstadkomma mer och tjäna ytterligare bonus baserat på prestationen i din verksamhetsgrupp.

HUR PLANEN FUNGERAR

Din Amway-inkomst består av din försäljningsmarginal plus den bonus du tjänat. Låt oss se hur du själv kan räkna ut det här.