Kampanjen Gifts for Growth

Vi hjälper dig att inspirera nya kunder, befintliga kunder och oberoende Amway-affärsdrivare (ABO:er) med spännande belöningar.

Vi hjälper dig att inspirera nya kunder, befintliga kunder och oberoende Amway-affärsdrivare (ABO:er) med spännande belöningar.


Med vår nya kampanj Gifts for Growth kan du tjäna in ett obegränsat antal värdekuponger som du antingen använder själv eller ger bort till någon annan. 

Använd värdekupongerna du tjänar in för att köpa fler av dina favoritprodukter eller testa något helt nytt. Du kan också ge bort dem för att inspirera befintliga kunder eller välkomna en ny ABO. Det är bra för verksamheten också – 2020 uppgav 86 % av alla tillfrågade millennials att de kunde övertalas att prova ett nytt varumärke om de fick rabatt. (Källa: Valassis.) 57 % av kunderna köpte något från ett varumärke de inte hade provat förut när de fick en kupong (statistik från VoucherCloud; https://www.clothingric.com/insights/coupons)

Värdekupongerna är tillgängliga för ABO:erna direkt efter registrering.


Hur genereras värdekuponger?

 • För varje 100 PPV du ackumulerar månatligen får du en värdekupong på 100 SEK.
 • Du kan tjäna in ett obegränsat antal värdekuponger varje månad.
 • Samtliga beställningar som du gör från kalendermånadens första till dess sista dag räknas i fråga om PV.
 • De värdekuponger som har ackumulerats under föregående månad blir tillgängliga och kan användas från den första dagen i månaden som följer.
 • Värdekuponger kan endast tjänas in av ABO:er .
 • Från och med den 1 oktober 2023 kommer INGA värdekuponger att utfärdas för sponsringskampanjer.

*NETTOpriset.


Hur kan värdekupongerna användas?

 • Det finns inga begränsningar för hur många värdekuponger som kan användas.
 • Kan användas av ABO:er och registrerade kunder.
 • ABO:er måste göra en beställning på 100 PV (eller 1000 SEK för registrerade kunder) per värdekupong. 
 • Värdekupongerna måste användas senast den 28:e i månaden.

Hur kan värdekupongerna överlåtas?

 • Värdekuponger kan överföras till ABO:er i downline eller till kunder. 
 • Du kan överföra ett obegränsat antal värdekuponger.

Hur kan jag följa mina värdekupongsaktiviteter?

Alla ABO:er kommer att kunna se värdekupongaktiviteterna i realtid på sina LOS-kartor. Detta inkluderar direktkunder och alla deras ABO:er i downline upp till Platinumnivå. 

Vad innebär det? Du får tillgång till:

 • en komplett översikt över ditt värdekupongssaldo
 • använda och oanvända värdekuponger
 • personliga och överförda värdekuponger.

Hur kan du använda den nya rapporten?

 • Stötta din grupp när ni planerar hur ni ska använda värdekuponger för att återaktivera inaktiva ABO:er,
  attrahera nya potentiella ABO:er och belöna lojala downlines.
 • Vägled dina downlines kring hur man använder värdekuponger som ett affärsverktyg för att få verksamheten att växa.

För mer information:

Läs våra Vanliga frågor 

Kontakta kundtjänst på 08-519 895 44 eller amway_sverige@amway.com 

Visa mer Visa mindre

.