Ikraftträdandedatum: 01.08.2015

Amway Integritetspolicy för Webbplatsen

Denna integritetspolicy beskriver hur Amway GmbH, Benzstrasse 11b – c, D-82178 Puchheim (härefter 'Amway') använder personuppgifter som samlats in eller mottagits av besökare ('Besökare') på denna webbplats ('Webbplatsen'). Den beskriver hur vi kan samla in eller ta emot dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter som vi kan samla in, hur vi använder, delger och skyddar dessa uppgifter, hur länge vi behåller dessa uppgifter, dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om våra integritetsrutiner.

För ytterligare information om hur vi kan samla in och använda personuppgifter tillhörande andra än Besökare av Webbplatsen, läs vår integritetspolicy för ABO/Medlemmar, om du är en Amway Oberoende affärsdrivare ('ABO') eller Medlem/MedlemPlus (som inkluderar information om hur vi kan använda dina personuppgifter när du är inloggad på Webbplatsen som en ABO eller Medlem/MedlemPlus).

 

Hur vi kan samla in eller ta emot personuppgifter från dig

Amway kan samla in eller ta emot dina personuppgifter från dig genom din användning av Webbplatsen på olika sätt.

Du kan välja att lämna dina personuppgifter och annan information till oss genom olika kommunikationskanaler som tillhandahålls på Webbplatsens webbsida 'Kontakta oss', till exempel e-postadresser till Amway, telefonnummer eller onlineformulär.

Vi kan använda cookies eller liknande tekniska funktioner som samlar in viss information om användning av Webbplatsen när du besöker, granskar eller använder Webbplatsen. En cookie är en datafil som placeras i en dator eller mobil enhet då den används för att besöka webbplatser. Vi gör det inte möjligt för tredje part att placera cookies på din enhet. I tabellen nedan ges en översikt över de cookies vi kan komma att använda och varför vi använder dem.

 

Cookienamn

Syfte

Cart-content

Den här cookien lagrar innehållet i varukorgen för besökare

 

Cookienamn

Syfte

Språk

Denna cookie kommer ihåg standardspråket för användaren

POLL_LV_ID_*

Denna cookie markerar att användaren redan har fyllt i en enkät

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Denna cookie markerar att användaren redan har fyllt i en undersökning

amway_language_code

Denna cookie kommer ihåg användarens föredragna land

preview_permission_profile*

Denna cookie lagrar standardinställningar för användarprofilen

Preview_permission_attributes*

Denna cookie lagrar standardinställningar för användarattributen

footer_preview_*

Denna cookie lagrar standardinställningar för användarprofilen och användarattributen

JSESSION

Denna cookie spårar den tekniska sessionen

CTSESSION

Denna cookie spårar den tekniska sessionen

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Dessa cookies används för att samla in information om besökarnas användning av våra webbplatser. Alla data som samlas in via dessa cookies är anonyma och inte användarspecifika. Informationen omfattar antalet besökare på webbplatsen, var besökarna har kommit ifrån och vilka sidor de har tittat på.

Du kan stänga av cookies i din webbläsares inställningar (t.ex. under 'Preferenser' eller 'Internetalternativ' i webbläsarens meny). Du ska dock vara medveten om att vissa av Webbplatsens funktioner kanske inte fungerar ordentligt om du stänger av användningen av cookies. För detaljerad information om hur du hanterar eller tar bort cookies, besök http://www.allaboutcookies.org./.

 

De typer av personuppgifter som vi kan samla in

Genom cookies ovan under rubriken 'Hur vi kan samla in eller ta emot personuppgifter från dig' kan vi samla in information om din webbplatsanvändning, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem. Vi kan dessutom, för att behandla dina online-inköp, samla in betalningsinformation och information om dina produktpreferenser och ditt köpbeteende.

Vi kan också, genom kommunikationskanalerna tillgängliga på Webbplatsens webbsida 'Kontakta oss', samla in dina kontaktuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och faxnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla annan information som är relaterad till dig i samband med dina förfrågningar eller kommentarer. Vi ber dig dock att inte tillhandahålla mer personuppgifter relaterade till dig än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla en lämplig respons på dina förfrågningar eller kommentarer.

 

Hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in

Vi använder din personliga information för att (i) bemöta dina kommentarer eller förfrågningar; (ii) behandla dina online-inköp, (iii) sätta dig i kontakt med våra Amway oberoende affärsdrivare, (iv) förbättra Webbplatsen, inklusive att förbättra användarupplevelsen och (v) diagnostisera problem med våra servrar. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter, kan vi inte erbjuda ovanstående tjänster.

 

När du registrerar dig som kund

När du registrerar dig som kund samlar vi in följande personuppgifter om dig:

Andra personuppgifter kommer vi endast att samla in under särskilda omständigheter. Om vi behöver samla in sådana personuppgifter om dig försäkrar vi att det sker enbart om det finns en giltig rättslig grund (t.ex. ditt uttryckliga samtycke).

Vi använder informationen från dig för att:

Om du väljer att inte lämna ut dina personuppgifter är det möjligt att vi inte kan tillhandahålla ovanstående tjänster.

 

Hur vi kan delge andra personuppgifter

Amway säljer inte, hyr inte ut och handlar inte med dina personuppgifter. Amway delger endast dina personuppgifter med:

 

Internationella överföringar av information

Vi kan överföra de personuppgifter som vi samlar in om dig till andra Amway-dotterbolag eller andra enheter i Amways moderbolag Alticor Inc. Några av dem kan vara belägna i andra länder som kanske inte har samma nivå av dataskydd som landet i vilket informationen ursprungligen tillhandahölls. Lagarna i dessa länder erbjuder kanske inte samma nivå av uppgiftsskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina personuppgifter till andra länder, kommer vi att skydda informationen så som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämplig lag. Amways moderbolag Alticor, Inc. är certifierat enligt Safe Harbors integritetsram som anges av US Department of Commerce, Europeiska kommissionen och Schweiz när det gäller insamling, lagring, användning, överföring och annan behandling av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz till USA. Detta program är erkänt av Europeiska kommissionen i sitt beslut 2000/520/EG att ge ett adekvat skydd för personuppgifter. För mer information, besök Amways Safe Harbor integritetspolicy på www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx. För mer information om våra internationella överföringar, besökhttp://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1.

 

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi upprätthåller tillbörliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer avsedda att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, olaglig eller oauktoriserad destruktion, förlust, ändring, åtkomst, yppande eller användning.

 

Hur länge behåller vi personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in data (se ovan under 'Hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in') med undantag om det krävs annat enligt lag. 

 

Länkar till andra webbplatser

Denna Webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje parter, vars informations- och integritetsrutiner skiljer sig från våra. Vi är inte ansvariga eller ansvarsskyldiga för de informations- eller integritetsrutiner som tillämpas av sådana tredje parter. Vi ber dig läsa integritetsrutinen för alla tredjepartwebbplatser innan du använder sådana webbplatser eller lämnar in några personuppgifter eller annan information på eller genom sådana webbplatser.

 

Uppdateringar av integritetspolicyn för Webbplatsen

Amway förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy för Webbplatsen när som helst. Om vi ändrar integritetspolicyn för Webbplatsen kommer vi att uppdatera ikraftträdandedatumet, och sådana ändringar kommer att träda ikraft i och med att de meddelas. Vi ber dig granska integritetspolicyn för Webbplatsen regelbundet.

 

Dina rättigheter

Dina rättigheter under tillämplig lag kan omfatta tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, rätten att få sådan personlig information korrigerad, borttagen eller blockerad och rätten att motsätta sig vissa behandlingsaktiviteter. För att utöva dessa rättigheter, ska du göra en skriftlig anmälan genom att använda nedanstående kontaktinformation.

 

Hur man kontaktar oss

Om du har några kommentarer eller frågor om Webbplatsens integritetspolicy, om du skulle vilja uppdatera informationen som vi har om dig eller utöva dina rättigheter, kan du kontakta din lokala affiliate via e-post (amway_suomi@amway.com). Du kan också skriva till: Amway Finland, Carl Gustavs Gade 3, 1. th., DK-2630 Taastrup, Denmark.