Registrera dig som kund och få 12 % rabatt på alla produkter!

Ikraftträdandedatum 25 maj 2018

Amway webbsidans sekretess/kakmeddelande

Detta sekretess/kakmeddelande beskriver hur Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (nedan kallad ”Amway”) använder personuppgifter samlade eller mottagna från besökare (”besökare”) till denna webbsida (”Webbsidan”). Det beskriver också hur vi använder personuppgifter som samlas in när du registrerar dig som Kund (”Kund”). Det beskriver också hur vi samlar in eller mottar dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar, hur vi använder, delar och skyddar dessa uppgifter, hur länge vi sparar dessa uppgifter, dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss om vår sekretesspraxis.

Om du är en oberoende Amway-affärsdrivare ("ABO") eller en Medlem, vänligen läs vårt ABO och Medlemssekretessmeddelande som innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är inloggad på webbplatsen som ABO eller Medlem.

Hur vi samlar eller tar emot personuppgifter från dig när du besöker Webbsidan

Amway samlar in personuppgifter från dig genom ditt användande av Webbsidan på olika sätt.

Du kan välja att skicka dina personuppgifter och annan information till oss via olika kommunikationskanaler som anges på ”Kontakta oss” sidan på Webbsidan, till exempel, Amway mejladresser, telefonnummer eller onlineformulär.

Där vi ber dig att ge oss dina personuppgifter kommer vi att ange huruvida det är ett lagligt eller avtalsmässigt krav att ange personuppgifterna, eller ett krav för att ingå eller underlätta ett avtal, och dessutom om du är förpliktad att ange uppgifterna och om de möjliga konsekvenserna om du underlåter att ange personuppgifterna.

Vi använder också kakor eller liknande teknik som samlar viss information om användningen av Webbsidan när du tar fram, visar och använder Webbsidan. En kaka är en datafil som placeras på en dator eller mobilenhet när den används för att besöka webbplatser. Vi möjliggör inte att en tredje part placerar kakor på din enhet. Så länge du inte loggar in på våra tjänster är dina uppgifter anonyma och vi kan inte förknippa någon information med dig. Tabellen nedan ger en översikt över de kakorna vi använder och varför vi använder dem.
 • Följande kakor är nödvändiga för att vår webbsida ska fungera.
Kakans namn Syfte
JSESSION Denna kaka ser till att den tekniska sessionen hålls spårad
AWSELB Denna kaka används för lastbalansering
Cart-content Denna kaka lagrar kundvagnsinformation för besökare
AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content
Dessa cookies spårar sessionen och används för en balanserad belastning eller för att lagra besökares varukorgar.
ANID
CONSENT
1P_JAR
NID
Googles cookies används av säkerhetsskäl (recaptcha).
dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt
Dynatrace-cookies som:
spårar besökare över flera förfrågningar;
mäter fördröjningar hos servern för att övervaka prestandan;
identifierar rätt ändpunkter för överföringar, inklusive ID för sessionen som jämförelse;
agerar som lagringsutrymme vid åtgärder som spänner över flera sidor;
agerar som ID för besökare för jämförelse med sessioner;
hanterar sessioner som gått ut.
 • Följande kakor är inte nödvändiga för att vår webbsida ska fungera och brukar i allmänhet användas för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster.
Kakans namn Syfte
Language Denna kaka kommer ihåg standardspråket för användaren
_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,
S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

Dessa kakor används för att samla information om besökarnas användning av våra webbsidor, inklusive klickströmsdata och aktiviteter på webbsidan. Informationen omfattar antal besökare på webbsidan, varifrån besökarna har kommit och vilka sidor de har besökt. All data som samlas in via dessa kakor är anonym och inte användarspecifik innan en användare loggar in som ABO eller Kund.
__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)
Dessa cookies används i reklamsyften, till exempel för att hantera och spåra delningar på sociala medier med widgeten AddThis.

Du kan inaktivera kakor i din webbläsares inställningar (tex. under funktionerna "Inställningar" eller "Internetalternativ” i din webbläsare). Notera dock att vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar om du inaktiverar kakor. För detaljerad information om hur man hanterar eller raderar kakor, besök http://www.allaboutcookies.org/

Typer av personuppgifter vi samlar in från besökare

Genom de ovannämnda kakorna under avsnittet ”Hur vi samlar in eller tar emot personuppgifter från dig när du besöker Webbsidan” samlar vi information om din webbplatsanvändning, IP-adress, webbläsartyp och ditt operativsystem. För att kunna behandla dina Internet-köp kan vi också samla din betalningsinformation och information om dina varupreferenser och ditt köpbeteende.

Ytterligare, genom kommunikationskanaler som finns tillgängliga på Webbsidans ”Kontakta oss” webbsida samlar vi dina kontaktuppgifter som ditt namn, mejladress, adress, telefonnummer och faxnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla annan information som är relaterad till dig i samband med dina frågor eller kommentarer. Vi uppmuntrar dock dig att inte lämna mera personuppgifter som är relaterad till dig än vad som är nödvändigt för oss att kunna ge ett lämpligt svar på dina frågor eller kommentarer.

Hur vi samlar eller tar emot personuppgifter från dig när du registrerar dig som kund

Amway samlar och tar emot personuppgifter från sina Kunder på olika sätt.

Vi samlar personuppgifter från dig när du registrerar dig som Kund på våra webbsidor. Du kan också välja att skicka dina personuppgifter och annan information till oss via olika kommunikationskanaler som anges på ”Kontakta oss” sidan på våra webbsidor, till exempel, Amway mejladresser, telefonnummer eller onlineformulär.

Vi mottar också personuppgifter från våra Kunder från de ABO:er som Kunderna i fråga har ett befintligt förhållande med (såsom när Kunder har köpt Amway varor från ABO:n).

Typer av personuppgifter vi samlar in från Kunder

Om du registrerar dig som Kund direkt med Amway samlar vi in följande personuppgifter från dig:
 • Kontaktuppgifter (tex. namn, post- eller mejladress, faxnummer och telefonnummer);
 • Födelsedatum;
 • Inloggningsinformation inkl Användarnamn, Connect ID och Lösenord ; och
 • Betalningsinformation (tex. bankkonto eller kreditkortsnummer);
 • Varupreferenser, köpvanor, köphistorik och köpbeteende; och
 • Kommunikationspreferenser
Därutöver, när du kommunicerar med oss via olika kommunikationskanaler som finns tillgängliga på Webbsidans ”Kontakta oss” webbsida samlar vi dina kontaktuppgifter som ditt namn, mejladress, adress, telefonnummer och faxnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla annan information som är relaterad till dig i samband med dina frågor eller kommentarer. Vi uppmuntrar dock dig att inte lämna mera personuppgifter som är relaterad till dig än vad som är nödvändigt för oss att kunna ge ett lämpligt svar på dina frågor eller kommentarer.

Under exceptionella omständigheter kan vi samla in andra typer av personuppgifter. Om vi behöver behandla ytterligare typer av personuppgifter om dig kommer vi försäkra att du hålls informerad om behandlingen av dina personuppgifter och att det finns en giltig rättslig grund för att göra det (tex. ditt samtycke).

Hur vi behandlar personuppgifter vi samlar in från Kunder

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt (i) för utförandet av ditt avtal med oss eller för att vidta åtgärder enligt din förfrågan innan du ingår ett avtal med oss; (ii) för att uppfylla våra legala skyldigheter; eller (iii) för våra berättigade intressen, bland annat att driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet; förhindra och skydda oss själva och andra emot bedrägerier, icke-auktoriserade transaktioner, anspråk och andra belastningar; och att försäkra efterlevnad med företagets regler och industristandarder. För företag som Amway som har global affärsverksamhet anses behandlingen av kunders personuppgifter för internt administrativt bruk oftast vara ett berättigat intresse. Som krävs enligt lag har vi noggrant balanserat våra berättigade affärsintressen mot dina uppgiftsskyddsrättigheter.

Specifikt behandlar vi personuppgifter som vi får om dig för att:
 • Hantera din registrering som Kund;
 • Skapa och hantera ditt online-konto;
 • Svara på dina kommentarer eller frågor
 • Hantera dina beställningar av varor eller tjänster;
 • Kommunicera med dig;
 • Hjälpa dina ABOer få kontakt med dig (bland annat att tillhandahålla ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller mejladress, köp och köphistorik till din ABO);
 • Driva, utvärdera och förbättra våra tjänster och underlätta ditt användande av våra webbsidor;
 • Utföra bokföring, revision, fakturering och inkassoaktiviteter; och
 • Följa tillämpliga lagliga krav, industristandarder och vår policy.

Hur vi delar personuppgifter

Amway varken säljer, hyr ut eller byter dina personuppgifter. Amway delar dina personuppgifter med:
 • Enheter inom Amway-gruppen till vilka det är rimligt eller önskvärt för Amway att avslöja personuppgifter;
 • ABO:er för att möjliggöra kommunikation om varor, tjänster och order relaterade till Amway företaget.
 • Leverantörer av lösningar för infrastruktur-, plattform eller mjukvara-som-tjänst lösningar, mjukvaru-utvecklingsstjänster, underhåll av informationssystem, arkivhanteringstjänster eller marknadsföringstjänster inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”); och
 • Regeringsmyndigheter eller andra tredje parter, om det krävs enligt lag eller som är rimligt nödvändigt för att skydda andra eller våra egna rättigheter, juridiska intressen, egendom eller säkerhet.
Internationella dataöverföringar

Vi överför de personuppgifter vi samlar om dig till enheter inom Amway-gruppen, inklusive Amways moderbolag Alticor Inc. Vissa av dem kan vara belägna i andra länder än det som vi ursprungligen samlade uppgifterna. Dessa länder har kanske inte samma nivå av dataskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll uppgifterna. När vi överför dina personuppgifter till andra länder kommer vi att skydda dessa uppgifter som beskrivs i detta sekretessmeddelande och i enlighet med tillämplig lag. För personuppgifter som härstammar i EES som överförs till länder som inte har erkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd har vi infört EU-standardskyddsklausuler för att skydda dina personuppgifter. För mer information om EU-standardskyddsklausulerna, var vänlig och besök https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en För mer information om platserna där Amway-gruppens enheter finns vänligen besök www.amwayglobal.com. Dessutom kan vissa tredje parters tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på våra eller Amway-gruppens enheters vägnar befinna sig i länder utanför EES som inte erkänts av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd. I dessa fall har Amway infört åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt, bland annat genom att tredjepartsleverantören ingår EU-standardskyddsklausulerna eller genom att se till att tredjepartsleverantören är EU-U.S. Privacy Shield-certifierad. Vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du har frågor angående de skyddsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter när de överförs utanför EES (inklusive hur man får en kopia eller konsulterar dessa skyddsåtgärder).

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, förändring, åtkomst, avslöjande eller användning.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar endast personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in uppgifterna (se ovan under ”Hur vi använder personuppgifterna som vi samlar in”) utom om annat krävs enligt lag. Vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du har frågor angående vår datalagringspraxis.

Länkar till andra Webbsidor

Webbsidan kan innehålla länkar till webbsidor som underhålls av tredje parter vars informations- och sekretesspraxis är annorlunda än våra. Vi ansvarar inte för och är inte skyldiga för information eller sekretesspraxis som används av sådana tredje parter. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretessmeddelandena på alla tredje parters webbsidor innan du använder sådana webbplatser eller skickar några personuppgifter eller annan information via sådana webbplatser.

Uppdateringar till webbplatsens sekretessmeddelande

Amway förbehåller sig rätten att ändra denna Webbsidas sekretessmeddelande när som helst. Om vi ändrar denna webbsidas sekretessmeddelande kommer vi att uppdatera ikraftträdandedatumet och sådana ändringar kommer att gälla när de läggs upp. Vi uppmuntrar dig granska webbsidans sekretessmeddelande regelbundet.

Dina rättigheter

Dina rättigheter enligt gällande lag kan innefatta tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar, rätten att korrigera eller radera sådana personuppgifter, rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och dessutom rätten till dataportabilitet. Där vi har erhållit ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte lagligheten av behandling som har ägt rum baserat på ditt samtycke innan tillbakadragandet. För att utöva dessa rättigheter ska du göra en skriftlig förfrågan till de kontaktuppgifterna som anges nedan. Om du är missnöjd med hur vi hanterar din förfrågan kan du göra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på Amways berättigade intressen. Då vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du när som helst rätt att invända mot sådan behandling, även för profileringsändamål som hänför sig till direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Hur du kontaktar oss

Om du har kommentarer eller frågor om denna Webbplats Sekretessmeddelande/meddelandet om kakor, om du önskar uppdatera information som vi har om dig eller för att utöva dina rättigheter kan du kontakta ditt lokala dotterbolag via kontaktformuläret. Du kan också kontakta vår Data Protection Officer via mejl (privacy@amway.com) eller brev (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Tyskland)

Återkalla ditt samtycke

Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling, då den baserades på ditt samtycke före återkallandet.

Överväg ditt samtycke

Återkalla ditt samtycke

Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling, då den baserades på ditt samtycke före återkallandet.

Överväg ditt samtycke