Gäller fr.o.m.: 1 december 2023

Amway integritetsmeddelande till webbplatsbesökare/cookie-meddelande

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Amway International Inc. (”AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, USA), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Tyskland), och Amway Sverige (Spaces Ny Carlsberg Vej, Ny Carlsberg Vej 80, 1760 Köpenhamn, Danmark) (som tillsammans benämns ”Amway” eller ”vi” eller ”oss”) använder personuppgifter som samlas in eller mottas från besökare (”Besökare” eller ”dig”) på denna webbplats (”webbplats”). I det följande beskrivs hur vi samlar in eller tar emot dina personuppgifter, vilka typer av uppgifter vi behandlar, hur vi använder, delar och skyddar dessa uppgifter, hur länge vi behåller dessa uppgifter, dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss om våra integritetsrutiner. Vi agerar som gemensamt ansvariga vad gäller dina personuppgifter.

Om du är en Amway-affärsdrivare (”ABO”) ber vi dig läsa vårt integritetsmeddelande till ABO:er när du loggar in på webbplatsen som ABO. Det innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är inloggad som ABO på webbplatsen. Om du är en registrerad kund ber vi dig läsa vårt integritetsmeddelande till registrerade kunder när du loggar in på webbplatsen som kund. Det innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är inloggad som kund på webbplatsen.

Hur vi samlar in och tar emot personuppgifter från dig

När vi ber dig att förse oss med dina personuppgifter anger vi om detta är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett nödvändigt krav för att ingå och/eller möjliggöra ett avtal, och även om du är skyldig att lämna personuppgifterna samt de möjliga konsekvenserna av att du inte lämnar dem.

Amway samlar in och tar emot personuppgifter från Besökare på olika sätt, till exempel:

När du kontaktar oss. När du kontaktar oss genom de olika kommunikationskanalerna som anges på webbplatsens ”Kontakta oss”-webbsida samlar vi in personuppgifter och annan information som du förser oss med. Exempel på sådana personuppgifter är Amway-e-postadresser, telefonnummer eller online-formulär.

Genom cookies. Vi kan även använda cookies eller liknande tekniska funktioner som samlar in viss information om användning av webbplatsen när du besöker, granskar eller använder webbplatsen. En cookie är en datafil som placeras på en dator eller mobil enhet när den används för att besöka webbplatser. Vi gör det inte möjligt för tredje part att placera cookies på din enhet. Så länge du inte loggar in på våra tjänster förblir dina uppgifter anonyma, och vi kan inte koppla någon information du förser oss med till dig personligen. I tabellen nedan ges en översikt över de cookies vi använder och varför vi använder dem.

 • Följande cookies krävs för att vår webbplats ska fungera:
Namn Varaktighet Syfte
SS-SERVER-ID Session Tillhandahålla funktioner för lastbalansering
JSESSIONID Session Denna cookie spårar den tekniska sessionen
isMarketingCookiesAccepted 1 år För att lagra information om accepterade cookies
isCookieConsentAccepted 1 år För att lagra information om accepterade cookies
isAnalyticsCookiesAccepted 1 år För att lagra information om accepterade cookies
isInstagramCookiesAccepted 1 år För att lagra information om accepterade cookies
acceptedPrivacyPolicyVersion 1 år För att lagra den aktuella versionen av sekretesspolicyn
product_sort 11 år och 5 månader För att lagra sorteringsinformation
grid_product_layout 11 år och 5 månader För att lagra produktlayoutinformation
acceleratorSecureGUID Session För att aktivera säkerhetsmekanismer (för att kontrollera om sessionen har upphört eller inte)
 • Följande cookies krävs för insamling av statistik och analys av webbplatsfunktioner.
Namn Varaktighet Syfte
dtCookie Session För att spåra flera förfrågningar
dtLatC Session För att mäta latens för övervakning av serverprestanda
dtPC Session För att identifiera rätt ändpunkter för överföring av spårningspixlar.
Innehåller sessions-ID för korrelation.
dtSa Session Mellanlagring för sidomfattande åtgärder
rxVisitor Session Besöks-ID för att korrelera sessioner
rxvt Session Sessionstiden har gått ut
 • Följande cookies används i analyssyfte för tjänster som vi använder: Tealium, Qualtrics survey, Heap Analytics, Lucky Orange, Microsoft Clarity.
Namn Varaktighet Syfte
_hp2_id.* 1 år och 1 månad Användarcookie (lagrar användar-id:n, identitet, andra id:en)
_hp2_props.* 1 år och 1 månad Cookie för händelseegenskaper (lagrar egenskaper
som har ställts in av addEventProperties API)
_hp2_ses_props.* 30 min. Cookie för sessionsegenskaper (lagrar tidsstämpel
och domän/sökväg för cookie)
utag_main 1 år Registrering av tidsstämpel för när ditt besök på vår
webbplats började, antalet sidor du tittade på,
hur många gånger du har besökt vår webbplats samt ett unikt ID
QSI_SI__intercept 3 månader

Denna cookie används för att registrera

om vi ska visa Intercept vid upprepade besök

QST 6 månader Beständig cookie som används för att förhindra flera svar
QSI_HistorySession Session Denna cookie är knuten till Qualtrics som ger insikter
om hur nöjd användaren är med registrering eller utcheckning
__exponea_etc__ 1 år och 1 månad Denna cookie används för att hantera
kunddata och analysera kundernas beteende
__exponea_time*__ 1 hour Denna cookie används för att
spåra start och slut på webbplatssessionen
xnpe_* 1 år och 1 månad Denna cookie används för att hantera
kunddata och analysera kundernas beteende
fpestid 8 månader Denna cookie används för att identifiera och
spåra enskilda enheter eller användare baserat på olika enhetsattribut
och -egenskaper, till exempel webbläsartyp, operativsystem,
skärmupplösning och annan maskinvaru- och programvaruinformation
_clck 1 år Denna cookie används för att hålla fast vid
användar-ID för Clarity, och de inställningar som
är unika för den webbplatsen och
som kopplas samman med samma användar-ID.
_clsk 1 dag Denna cookie används för att sammankoppla
flera sidvisningar av en användare till
en enda Clarity-sessionsinspelning.
MUID 1 år och 1 månad Dessa cookies används för annonsering,
webbplatsanalys och andra funktionssyften.
_cc_id 9 månader Denna cookie är kopplad till ClickCease-tjänsten,
som är ett verktyg som är utformat för att hjälpa företag
att bekämpa klickbedrägerier i annonskampanjer
på nätet, särskilt i PPC-annonser (Pay-per-click)
 • Följande cookies används för att dela webbplatsinnehåll på sociala medier.
Namn Varaktighet Syfte
__stid 11 månader Dessa cookies är kopplade till widgeten
ShareThis för social delning, som vanligtvis
är inbäddad på webbplatser så att besökare
kan dela innehåll på olika nätverks- och delningsplattformar
_ga 1 år
_conv_* 5 månader
ajs_user_id 11 månader
ajs_anonymous_id 11 månader
osano_consentmanager_* 11 månader
_fbp 2 månader
pxcelBcnLcy Session
pxcelPage_default_* 1 månader
_zitok 1 år och 3 månader
_ga_* 1 år och 3 månader
__stidv 11 månader
 • Följande cookie används för skydd mot skräppost och missbruk.
Namn Varaktighet Syfte
_GRECAPTCHA 6 månader Googles tjänst för skydd mot skräppost
som hjälper till att skydda webbplatser
från skräppost och missbruk. Den kan analysera trafik
(eventuellt innehålla användares personuppgifter)
med syftet att filtrera delar av trafik som identifieras
som bots eller skräppost och ”förhindra
att automatiserad programvara ingår
i skadliga aktiviteter på vår webbplats”.

Du kan avaktivera cookies i webbläsarens inställningar (exempelvis under ”Inställningar” eller ”Internetalternativ” i din webbläsare). Observera dock att det kan hända att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt om du avaktiverar cookies. För detaljerad information om hur du hanterar eller tar bort kakor, besök http://www.allaboutcookies.org/.

Typer av personuppgifter som vi behandlar

Genom de cookies som anges ovan under rubriken "Hur vi samlar in och tar emot personuppgifter från dig" samlar vi in information om din användning av webbplatsen, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem.

När du kommunicerar med oss via olika kommunikationskanaler samlar vi dessutom in dina kontaktuppgifter, som ditt namn, din e-postadress, postadress och ditt telefonnummer. Du kan också frivilligt tillhandahålla andra personuppgifter i samband med dina förfrågningar eller kommentarer. Vi ber dig dock att inte tillhandahålla mer personuppgifter som är relaterade till dig än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig lämplig respons på dina förfrågningar eller kommentarer. 

Vi kan komma att behandla andra personuppgifter, dock endast under särskilda omständigheter. Om vi behöver behandla andra typer av personuppgifter om dig säkerställer vi att du är informerad om behandlingen av dessa personuppgifter och att det finns en giltig laglig anledning att göra detta (t.ex. ditt medgivande).


Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in 

Vi behandlar endast dina personuppgifter i den omfattning som det är nödvändigt, nämligen:

(i)    för att ditt avtal med oss ska kunna fullgöras, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på din begäran innan du ingår avtal med oss, 

(ii)    för att uppfylla våra lagenliga skyldigheter, vilket inkluderar att:

 • följa de lagar enligt vilka vi är skyldiga att lagra uppgifter, samt
 • följa all annan lagstiftning som kan vara tillämplig på oss.

(iii)    För att tillgodose våra legitima intressen, vilket inkluderar att: 

 • behandla dina kommentarer eller frågor,
 • kommunicera med dig,
 • utföra, utvärdera och förbättra våra produkter, vår verksamhet och våra tjänster, däribland genom att:
  • spåra och analysera din användning av våra tjänster,
  • avidentifiera dina personuppgifter för att kunna analysera information som inte identifierar dig, och
  • förbättra våra tjänster,
 • förebygga och skydda dig, oss och andra mot bedrägerier, obehöriga transaktioner, fordringar och övriga skulder,
 • säkerställa efterlevnad med företagets policyer och branschstandarder, samt,
 • behandla personuppgifter för interna, administrativa ändamål. 


Hur vi delar personuppgifter

Amway varken säljer, hyr ut eller handlar med dina personuppgifter. Vi delar dina personuppgifter med varandra i egenskap av gemensamt ansvariga och med:

 • relaterade enheter som bedriver direktförsäljningsverksamhet globalt under företagsnamnet Amway och för vilka det är nödvändigt inom rimliga gränser eller önskvärt för Amway att avslöja personuppgifter,
 • leverantörer av infrastrukturs- eller plattforms- eller Software-as-a-Service-lösningar, programutvecklingstjänster, underhållstjänster för informationssystem, registerhanteringstjänster eller marknadsföringstjänster,
 • myndigheter eller andra tredje parter, om så krävs eller på annat sätt är tillåtet enligt lag eller om det rimligtvis är nödvändigt för att skydda dina, andras eller våra rättigheter, juridiska intressen och egendomar, eller din, andras eller vår egen säkerhet.


Internationell dataöverföring

Vi överför personuppgifterna vi samlar in om dig till enheter inom Amways organisation såväl som till tredjepartsleverantörer av tjänster som behandlar personuppgifter för vår räkning. Några av dessa företag och tjänsteleverantörer är belägna i andra länder än landet i vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. Lagarna i dessa länder erbjuder kanske inte samma nivå av uppgiftsskydd som det land där du ursprungligen tillhandahöll personuppgifterna. När vi överför dina personuppgifter till andra länder kommer vi att skydda dessa personuppgifter så som beskrivet i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämpbar lag.

När det gäller personuppgifter som ursprungligen kommer från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EEA”) och som överförs till länder som inte har erkänts av Europeiska kommissionen som tillhandahållare av lämplig skyddsnivå för uppgifter, har vi infört avtalsmässiga skyddsmekanismer (baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring utanför EEA) eller förlitar oss på en jämförbar lagmässig mekanism för att säkerställa att dina personuppgifter även fortsättningsvis är skyddade. Mer information om säkerhetsmekanismerna som vi har infört för att skydda dina personuppgifter när de överförs utanför EEA (inklusive hur du kan få en kopia av dem eller konsultera dem) får du genom att kontakta oss via PrivacyOffice@amway.com.
.

Hur vi skyddar personuppgifter 

Vi upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer som är utformade för att skydda de personuppgifter som vi behandlar mot oavsiktlig, olaglig eller icke-auktoriserad destruktion, förlust, ändring, åtkomst, yppande eller användning. 


Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in data (se ovan under ”Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in”), med undantag om annat krävs eller är tillåtet enligt lag. Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du har frågor avseende våra rutiner för uppgiftslagring.


Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part, vars information och integritetsskyddsmetoder skiljer sig från våra. Vi ansvarar inte och kan inte hållas ansvariga för den information eller de integritetsskyddsmetoder som används av tredje part. Vi uppmanar dig att läsa igenom integritetspolicyerna på alla tredje parts-webbplatser innan du använder dessa webbplatser eller lämnar ut dina personuppgifter eller annan information via dessa webbplatser.


Uppdateringar av detta integritetsmeddelande

Amway kan då och då komma att uppdatera detta integritetsmeddelande. Vi meddelar dig om alla betydande ändringar i detta integritetsmeddelande via relevanta Amway-webbplatser, i officiella Amway-publikationer eller via andra lämpliga kommunikationskanaler. Alla ändringar skall gälla från publiceringsdatumet, såvida inte annat angetts i aviseringen.


Dina rättigheter

Enligt relevanta lagbestämmelser har du följande rättigheter till dataskydd: 


Rätten till åtkomst

Du har rätt att få bekräftat huruvida dina personuppgifter behandlas eller ej, och om de behandlas har du rätt till åtkomst till personuppgifterna. Du har även rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter. 


Rätten till rättelser 

Du har rätt att be oss rätta personuppgifter om dig själv som du anser är oriktiga. Du har även rätt att be oss att komplettera uppgifter om du anser att de inte är fullständiga. Denna rättighet gäller alltid. 


Rätten till radering 

Detta benämns även ”rätten att bli glömd”, och enkelt uttryckt ger det dig rätt att be om att dina uppgifter ska raderas eller tas bort om det inte finns något tvingande skäl för oss att fortsätta använda uppgifterna. Detta innebär inte någon generell rättighet till radering, det finns undantag, t.ex. om vi enligt lag är skyldiga att behålla dina uppgifter.


Rätten till begränsning av behandling 

Du har under vissa omständigheter rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.


Rätten till dataportabilitet 

Denna rättighet gäller endast för personuppgifter som du har försett oss med. Du har rätt att be oss överföra uppgifterna du har gett oss till en annan organisation eller ge dig dessa uppgifter. 


Rätten att återkalla ditt samtycke

I de fall du har gett oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen som har utförts baserat på ditt samtycke innan samtycket återkallades.


Rätten till invändningar 

När vi behandlar dina personuppgifter i syfte att främja våra legitima intressen har du när som helst rätt att invända mot denna behandling. Om du invänder kommer vi att avsluta behandlingen såvida vi inte har starka och legitima skäl att fortsätta använda dina uppgifter.

Om du vill veta mer om dessa rättigheter ber vi dig att kontakta oss via PrivacyOffice@amway.com.

Rätten att lämna ett klagomål

Om du undrar över något som gäller hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta vår dataskyddsenhet (kontaktuppgifter finns nedan) som kommer att undersöka ärendet och rapportera till dig. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du, beroende på lagstiftningen i landet där du lever eller arbetar, ha rätt att framföra klagomål till en dataskyddsreglerare.


Så kontaktar du oss

Om du har några frågor som gäller detta integritetsmeddelande, om du vill uppdatera information som vi har om dig eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta Amway i ditt land via kontaktformuläret eller vår dataskyddsenhet via e-post (PrivacyOffice@amway.com). 

Återkalla ditt samtycke

Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling, då den baserades på ditt samtycke före återkallandet.

Överväg ditt samtycke