Amways garantier

Vi garanterar våra produkter.
Vi garanterar våra produkter.

Amways 100 % nöjd-kund-garanti

Vi garanterar Amwayprodukternas kvalitet och att du blir nöjd. Om inget annat anges omfattas alla Amwaydistribuerade produkter i Amways produktbroschyrer (som inte har särskild märkning) av Amways nöjd-kund-garanti (se undantag nedan).

Om en kund inte är nöjd, kan han eller hon returnera produkten eller den oanvända mängden enligt returanvisningarna nedan.

Amways nöjd-kund-garanti gäller inte;

  • produkter som vid vanligt privat bruk används i andra syften än det avsedda,

  • produkter som avsiktligen har skadats eller använts felaktigt,

  • produkter som distribueras av Amway och som har en angiven returperiod, inklusive produkter som är markerade med symbolen i Amways produktbroschyr och/eller

  • produkter som omfattas av en uttrycklig skriftlig garanti.


Amways 90 dagars nöjd-kund-garanti

AMWAY-distribuerade produkter är märkta med symbolen och omfattas av en 90-dagars nöjd-kund-garanti från inköpsdatum.

Om en kund inte är helt nöjd, kan han eller hon returnera produkten inom 90 (nittio) dagar från inköpsdatumet enligt returanvisningarna nedan.

Amways 90 dagars nöjd-kund-garanti gäller inte produkter (i) som vid vanligt privat bruk anväds i andra syften än det avsedda och/eller (ii) som avsiktligen har skadats eller använts felaktigt.

Om garantin har utnyttjats, påbörjas perioden inte på nytt och den kan inte heller förlängas.


ABO nöjd-kund-garanti

Amway erbjuder en affärsmodell med låg risk. Du kan starta din egen Amway-verksamhet med en liten investering – och om du bestämmer dig för att det inte passar dig ger Amway 100 % pengarna-tillbaka-garanti och du förlorar inte ett öre!