Hur planen fungerar

Grunden för vår verksamhet

DIN INKOMST

Marknadsför kvalitetsprodukter som folk använder varje dag och uppnå inkomst på tre olika sätt:

  • kundförsäljningsmarginal på produkterna som en registrerad kund köper
  • bonusar som baseras på din verksamhets tillväxt
  • incitament som genererar belöningar när du uppnår milstolpar i din verksamhet.

Kundförsäljningsmarginal

Vi anger kundpris och ABO-priser för alla produkter. Kundpriset är 20 % högre än ditt ABO-pris. Skillnaden mellan ABO-priset och kundpriset är den första delen av din inkomst: din kundförsäljningsmarginal.

ABO-pris: ABO:er betalar ett särskilt ABO-pris för varje produkt.

PV avgör din kvalificeringsnivå

PV betyder poängvärde. Nästan alla produkter har ett PV. Det totala PV för alla produktbeställningar som du och din verksamhetsgrupp har lagt under månaden avgör din bonusnivå. Den här tabellen visar den andel PV du behöver tjäna varje månad för att kvalificera dig till olika prestationsbonus-procent. Du hittar poängvärden för enskilda produkter online.

AV används för att räkna ut din prestationsbonus

AV står för affärsvolym. De flesta produkterna har ett AV-värde som avgör hur stor bonus du får vid en viss bonusnivå. 

PV per månad

Prestationsbonus %

10 000 PV21%
7 000 PV18%
4 000 PV15%
2 400 PV12%
1 200 PV9%
600 PV6%
200 PV3%

Exempel på din inkomst

 

Allt du behöver veta för att räkna ut din bonus är totalt PV och AV för alla dina beställningar under en hel månad – detta är din försäljningsvolym. Du kan spåra din månatliga PV och AV i "Mitt kontor" när du har loggat in på webbplatsen. Om du har en sponsrad affärsgrupp behöver du också veta volymen för den här gruppen för att räkna ut din totala bonus. Du kommer att märka att det finns ett förhållande mellan PV och AV. Summan av alla PV avgör din bonusnivå och summan av AV avgör hur mycket bonus du kan få. Om du har ABO:er som också är kvalificerade till bonus kommer den att dras av från din bruttoprestationsbonus. De kommer inte att förlora något av sin uppnådda bonus.

Låt oss säga att din försäljningsvolym är 2 400 PV. Titta i PV-tabellen för att se din bonusandel.

Din prestationsbonus är 12 %! Bra jobbat! Nu har vi all information vi behöver för att se hur mycket du kommer att tjäna den här månaden!

Exemplen nedan baseras på ett förhållande mellan PV/AV (PV/SEK)¹ på 21,53158 och en kundförsäljningsmarginal på 20 %.

¹Förutsätter att ABO:n presterar konsekvent och uppfyller kraven varje månad. PV/AV-förhållandet på ”21,53158” används enbart som ett exempel. Information om giltigt PV/AV-förhållande hittar du på Amways webbsida eller genom att kontakta kundtjänst. 

 

Du har tjänat en bonus på 12 % genom att marknadsföra produkter till kunder och du har redan sponsrat 3 downlines (som alla tre har egna kunder) som tjänar en bonus på 3 %, 6 % och 9 %.

Kundförsäljningsmarginal3

20 % x 2 153 AV = 431 SEK

Din personliga prestationsbonus

Din grupps PV är 2 400 PV/51 676 AV (200 personligt PV/4 306 AV, plus 300 PV/6 459 AV från sponsrad ABO A, 700 PV/15 072 AV från ABO B och 1 200 PV/35 838 AV från ABO C)

2 153 Personligt AV
X 12% prestationsbonus
_________________________
= 517 SEK

²Den här beräkningen är endast en uppskattning och kan variera beroende på verkliga förhållanden samt kan innehålla inaktuell information. Informationen är en illustration och utgör inget löfte, garanti eller annan förpliktelse för Amway att betala ut bonus. Inkomstberäkningen visar bruttoinkomst, kostnader och skatter relaterade till Amway-verksamheten har inte dragits av.

³Denna beräkning med en försäljningsmarginal på 20 % är baserad på ABO-priset.

 

Bonustillägget (den differentierade bonusen) är skillnaden på prestationsbonusprocenten mellan dig och dina direkta downline-ABO:er. Så här räknar du ut den: din procentnivå minus downline-ABO:ernas procentnivå är bonustillägget. Om du multiplicerar dina downlines grupp-AV med tilläggsprocenten kan du räkna ut ditt bonustillägg.

Ditt bonustillägg från A = 581 SEK
(9 % x 6 459 AV = 581 SEK)

Ditt bonustillägg från B = 904 SEK
(6 % x 15 072 AV = 904 SEK)

Ditt bonustillägg från C = 775 SEK
(3 % x 25 838 AV = 775 SEK)


Din månadsinkomst

Kundförsäljningsmarginal + din personliga prestationsbonus + ditt bonustillägg 431 SEK + 517 SEK + 2 261 SEK= 3 208 SEK


Din årliga inkomst

3 208 SEK x 12 = 38 499 SEK