Vår vision

”Amways vision är att hjälpa människor till ett bättre liv. Vi förverkligar denna vision genom att erbjuda människor en affärsmöjlighet, som hjälper dem att lyckas genom att arbeta hårt. Fritt företagande är inte bara ett amerikanskt fenomen. Företagarandan finns hos människor världen över.”

Doug DeVos, Amway President

”Amways vision är att hjälpa människor till ett bättre liv. Vi förverkligar denna vision genom att erbjuda människor en affärsmöjlighet, som hjälper dem att lyckas genom att arbeta hårt. Fritt företagande är inte bara ett amerikanskt fenomen. Företagarandan finns hos människor världen över.”

Doug DeVos, Amway President

Våra värden

Vår tro på människor och vår företagaranda har gett upphov till sex kärnvärden som förenar oss alla – anställda, de som startar en egen verksamhet och marknadsför våra produkter och hela Amway-gemenskapen.

Grundarnas principer

Amways grundare – Rich DeVos och Jay Van Andel – hade länge önskat en egen verksamhet och de startade Amway för att hjälpa andra, som hade samma mål. De ansåg att en egen verksamhet var nyckeln till ett bättre liv. De skapade Amway kring de fyra principer, som en egen verksamhet erbjuder – och dessa principer vägleder oss än idag.

FRIHET

Amway vänder sig till människor som vill fatta sina egna beslut, sätta upp egna mål och uppnå framgång på sin egen nivå. Vi hjälper människor att uppnå ekonomisk säkerhet och den karriär de önskar, så att de kan leva det liv de vill.

HOPP

Amway erbjuder en möjlighet för människor med varierande bakgrund. Den gemensamma nämnaren för dem är hoppet om ett bättre liv. Vi anser att människor kan uppnå detta med det stöd och den möjlighet vi erbjuder.

FAMILJ

Människor som arbetar med Amway är en del av en global gemenskap som stöder och uppmuntrar varandra. Den möjlighet vi tillhandahåller, hjälper oberoende Amway-affärsdrivare att skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer.

BELÖNING

Amway belönar och hyllar det hårda arbete och det resultat, som människor runt omkring oss uppnår. Vi anser att verklig framgång bygger på, att den uppnås på rätt sätt: Genom hårt arbete och genom att hjälpa andra.