12 976,00 kr
(Visa alla)
Antal:

  Välsmakande filtrerat vatten med bibehållet innehåll av mineraler för en sund och bekväm livsstil. Med eSpring™ Water Treatment System behöver du aldrig mer köpa vatten i plastflaskor!
   

  Vad produkten gör för dig

  • Behandlar effektivt upp till 99,99 procent av vattenburna, sjukdomsalstrande bakterier och virus i dricksvatten*  **.
  • Reducerar effektivt fler än 160 föroreningar, inklusive fler än 140 som kan påverka hälsan**. Här ingår partiklar (t.ex. slam, sand och röravlagringar), organiska kemikalier (t.ex. bekämpningsmedel och PCB:er), oorganiska kemikalier (t.ex. bly och kvicksilver) samt mikrobiologiska föroreningar (t.ex. bakterier, virus och protozoer). Dricksvatten från kran kan även innehålla föroreningar från läkemedel och veterinärprodukter.
  • Bevarar välgörande mineraler i vattnet, t.ex. kalcium, magnesium och fluor.
  • Filtrerar bort mikroplaster ur kranvattnet, ner till en storlek på 0,2 mikrometer.
  • Reducerar effektivt klor och kloramin och förbättrar därmed vattnets smak, lukt och klarhet ***.
  • Komplett med en praktisk och funktionell hjälpkran.
  • Tillverkas av premiummaterial och kommer med en förlängd garanti för att ge dig ro i själen under lång tid.
  • Kolblockfiltret reducerar effektivt partiklar ner till en storlek på 0,2 mikrometer, vilket är 300–500 gånger mindre än ett hårstrå från en människa****. (Dessa partiklar kan bestå av asbest, jordsediment, smuts och avlagringar).

  * eSpring Water Treatment System har inte blivit testat för minskning av coronavirus (till exempel MERS, SARS och covid-19).
  ** eSpring Water Treatment System varken förebygger eller motverkar sjukdomar.
  *** Beroende på mängden klor i kranvattnet. Kranvattnet i ditt område kanske inte innehåller klor eller en märkbar mängd klor.
  **** Ett vanligt hårstrå är ca 60–100 mikrometer.

  Därför kommer du att gilla produkten

  eSpring är världens bäst säljande märke när det gäller dricksvattenbehandling.*

  Vatten ger välmående. Vatten hjälper oss att vara vårt bästa jag, både fysiskt och mentalt. Det hjälper oss att leva livet fullt ut. Vattenfiltrering med eSpring ger dig vatten i dess renaste form – välsmakande och med ett rikt innehåll av mineraler.
  Hur kan du njuta av vatten som del av en sund livsstil på ett sätt som är bra för både din familj och vår planet?
  Du behöver klarhet – och eSpring ger dig just detta.

  Varje filter renar 5 000 liter vatten innan ett filterbyte krävs.

  * Baserat på en Verify Markets-undersökning av den globala försäljningen 2020. Revideras vartannat år.

  Fakta för dig

  Tre behandlingstekniker
  eSpring Water Treatment System kombinerar kraften av mekanisk filtrering, absorption och inaktivering via ultraviolett ljus med avancerad elektronisk övervakning.

  • Förfilter

  Ett veckat medium med en stor ytarea använder mekanisk filtrering för att fånga upp stora partiklar, vilket förhindrar att kolblocksfiltret sätts igen.

  • Avancerat kolblocksfilter

  Reducerar fler än 160 föroreningar, inklusive fler än 140 potentiellt hälsofarliga föroreningar ner till en storlek på 0,2 mikrometer*.

  • Ultraviolett ljusteknik

  eSprings vattenrenande UV-lampa ger UV-strålning på upp till 40 millijoule per kvadratcentimeter, vilket reducerar 99,9 % av sjukdomsalstrande vattenburna bakterier, virus och parasitcystor*  **.

  *eSpring Water Treatment System varken förebygger eller motverkar sjukdomar.
  **Bakterier med upp till 99,9999 %, virus med upp till 99,99 % och parasitcystor med upp till 99,9 %.
  **Reducering av cystor genom UV-strålning avser cystor av Giardia och Cryptosporidium.
  **eSpring Water Treatment System har inte blivit testat för minskning av coronavirus (till exempel MERS, SARS och covid-19).  

  eSpring Water Treatment System är tredjeparts-certifierat enligt internationellt erkända NSF-/ANSI standarder. Certifieringen är relaterad till förbättring av vattnets smak, lukt och utseende (standard 42), avlägsnande av bly och flyktiga organiska föroreningar (standard 53), tillhandahållande av kompletterande bakteriebehandling av desinficerat offentligt dricksvatten (standard 55) samt eliminering av nya föroreningar, t.ex. ogräsbekämpningsmedel och vissa receptbelagda samt receptfria läkemedel, etc. (standard 401). eSpring Water Treatment System har tilldelats Water Quality Associations guldsigill för förstklassiga vattenbehandlingsprodukter för konsumentmarknaden (https://wqa.org/find-products#/keyword/espring). World Quality Associations (WQA:s) guldsigill tilldelas produkter som klarar rigorösa testkrav relaterade till branschstandarder samt årliga kontroller av tillverkningsenheter, och som därutöver uppfyller WQA:s certifieringsprogram

  https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=espring&Standard=&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=Search&hdModlStd=ModlStdNSF International är en ledande oberoende organisation som utvecklar folkhälsostandarder och certifieringsprogram som hjälper till att skydda världens mat, vatten, konsumentprodukter och miljö. NSF-certifikatet är en försäkran om att produkten har testats av en av de mest respekterade, oberoende produkttestande organisationerna – från omfattande produkttest och materialanalys till oanmälda anläggningsinspektioner – alla aspekter av en produkts utveckling är noggrant utvärderad innan den förtjänar ett NSF-certifikat.

  http://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=a
  ccess+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTUasp?CompanyName
  =access+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU

  eSpring Water Treatment System lanserades 2002, och sedan dess har fler än 6 miljoner vattenbehandlingssystem sålts. *
  *Per april 2020.

  Viktiga egenskaper

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER, eSpring Water Treatment System:

  • Kåpans höjd: 327 mm.
  • Nominell diameter: 178 mm Konstruerad av tålig, mycket stöttålig plast.
  • Nätaggregat, elektrisk ineffekt:: 110–220 V AC.
  • Elektrisk ineffekt (från nätaggregat):: 19V DC, 3.16A.
  • Patron (beställningsnr. 100186): pressat kolblock med UV-lampa på insidan.
  • Material: samtliga fuktade material uppfyller amerikanska FDA-krav för användning vid överföring av vätskor för mänsklig konsumtion.
  • Maximalt driftstryck: 860 kPa (8.6 bar).
  • Minimalt driftstryck: 104 kPa (1,04 bar).
  • Maximal driftstemperatur: 30 °C.
  • Minimal driftstemperatur: 4,4 °C.
  • Nominellt användningsflöde: 3,4 liter per minut vid ett vattentryck på 415 kPa (4,15 bar) med en ny patron. (Det faktiska flödet varierar beroende på vattentryck och hur länge patronen har använts.)
  • Norminell användningstid: patronen är utformad för en medelfamiljs behov av vatten för matlagning och dryck under ett år eller 5 000 liter, beroende på vilket som inträffar först. OBSERVERA: Patronens faktiska livslängd varierar beroende på hur mycket den används och det ingående vattnets kvalitet.
  • Patronbyte: snabbt och enkelt. Kan utföras av användaren. Vattenbehandlingssystemet behöver inte returneras till fabriken för patronbyte.
  • Testning: Certifierad av tredje part enligt de internationellt erkända NSF-/ANSI-standarderna 42, 53, 55 401 och WQA:s guldsigill.

  Användning

  • eSpring Water Treatment Systems huvudenhet är komplett monterad vid leverans.
  • Slanglängder kan justeras för att passa kraven vid installationsstället.
  • Efter installationen levererar eSpring-systemet filtrerat vatten direkt via kranen.
  • Varje filter räcker 1 år eller för 5 000 liter vatten – beroende på vilket som inträffar först – innan ett filterbyte krävs.
  • Om du har frågor kring service eller vill göra anspråk på din garanti* ber vi dig att kontakta oss på 08-519 895 44.

  * Användarvillkoren för den förlängda garantin medföljer beställningen och kan laddas ner från www.amway.se.