184,00 kr
(Visa alla)
184,00 kr / 1 kg
Antal:

  Antal:

   SA8™ All Fabric Bleach ger kraftfull rengöring med färgsäkert, klorfritt blekmedel för många olika textilier och ytor. 
    

   Därför kommer du att älska den

   Vi vill alla att våra kläder ska ha samma klara, härliga färg som när de var nya, oavsett hur många gånger de tvättas. SA8 All Fabric Bleach låter dig uppnå just det. Denna kraftfulla fläckborttagare med blekmedel innehåller syrebaserat blekmedel, och inte klorbaserat, vilket gör att den rengör utan att försvaga färgernas intensitet. 

   SA8 All Fabric Bleach är mycket mångsidigt och kan användas för att effektivt ta bort alla slags organiska fläckar och odörer på en mängd olika textilier i hemmet – till och med mattor! SA8 All Fabric Bleach kan också användas för att rengöra fogar, duschar, diskhoar, trädäck, cement, soptunnor, avfallskvarnar, akvarium, staket, tält och mycket, mycket mer.  

   Bra att veta

   • Mild mot färger i alla temperaturer. 
   • Lämplig för kläder, mattor och andra ytor.
   • En kraftfull fläckborttagare som tar bort även de svåraste fläckarna.
   • Tar bort fläckar från kaffe, vin, juice, smuts från husdjur m.m. 
   • Kan användas som förbehandlare och är då mycket effektiv på svåra fläckar.
   • Får inte användas på siden eller ull.
   • Mer miljövänlig förpackning än den tidigare plastflaskan.
   • Innehåller 99,5 % aktiva ingredienser och är därmed koncentrerad och ekonomisk.
   • Innehåller inte fosfater, klor, färgämnen, EDTA eller NTA och alla ingredienser är biologiskt nedbrytningsbara
   • Får inte kombineras med klorbaserade blekmedel.

   Användning:

   • Som tvättmedelsförstärkare: tillsätt 10 ml i varje tvätt. Tvätta i minst 60 °C för bästa resultat.
   • Som förbehandlare: tillsätt 5 ml i 2 liter varmt vatten. Låt plagget/plaggen ligga i blöt minst 30 minuter och tvätta som vanligt.
   • För rengöring av kannor och liknande: fyll kärlet med kokande vatten. Tillsätt 5 ml SA8 All Fabric Bleach och låt stå i minst en timme. Häll av lösningen och skölj noga.
   • Kan även användas som allrengöring, eftersom den är effektiv även mot fläckar på hårda ytor. För att rengöra diskbänkar, diskhoar, kakelplattor m.m.: strö pulvret direkt på ytan och skrubba med en fuktig svamp eller trasa. Skölj av noga. För fläckiga kaffe- eller tekannor: fyll kannan med hett eller kokande vatten och tillsätt sedan 5 ml pulver. Låt stå i minst 1 timme. Häll av och skölj sedan noga. Får inte kombineras med andra vittvättmedel.

   FARA

   Orsakar allvarlig ögonskada. Skadligt vid förtäring. Kan intensifiera brand. Oxiderande. Innehåller natriumperkarbonat. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna om möjligt kontaktlinser. Fortsätt att skölja. VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga. Rökning förbjuden. Vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika blandning med brännbara ämnen.
   Kassera innehållet på kommunal insamlingsplats, töm behållare helt och kassera dem sedan för återvinning.

   • SA8™ Bleach är en kraftfull tvättmedelförstärkare som avlägsnar de svåraste fläckarna.
   • Det är skonsamt mot färger eftersom det använder syreblekning istället för ett klorinbaserat blekningsmedel.
   • Det kan användas vid alla temperaturer – från 20°C till 90°C.
   • Använt som blötläggningsmedel är det extremt effektivt på svåra fläckar.
   • Det avlägsnar envisa te- och kaffefläckar från muggar och kannor och är ett bra allrengöringsmedel.
   • Har 99,5 % aktiva ingredienser, är ett koncentrat och är ekonomiskt att använda.
   • SA8 Bleach innehåller inga fosfater, klorin, färgmedel, EDTA eller NTA och är biologiskt nedbrytbart.
   Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
   Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Syrebaserat blekmedel
   Sodium Carbonate 497-19-8 Natriumkarbonat
   C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonjonisk tensid
   Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfym
   • Som tvättmedelsförstärkare, tillsätt 10 ml till varje maskintvätt. Tvätta i minst 60°C för bästa resultat.

   • Förblötning: 5 ml till 2 liter varmvatten. Låt det verka i minst 30 minuter och tvätta sedan som vanligt.

   • För rengöring av kannor, fyll muggen eller tekannan med kokande vatten, tillsätt 5 ml av Bleach och låt stå i minst en timme. Häll bort lösningen och skölj noggrant.

   • Som allrengöringsmedel till rengöring av köksbänkar, keramik och diskhoar, strö torrt pulver på ytan, skrubba med en fuktig trasa eller svamp och skölj.

   OBS!

   • Får inte användas på ylle eller siden.
   • Får inte användas tillsammans med klorblekmedel.

   FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation. Kan intensifiera brand. Oxiderande. Skadligt vid förtäring. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Undvik att blanda med brännbara ämnen. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte användas på koppar eller aluminium.