Ny

PreWash Spray SA8™

122,00 kr (Visa alla)
Artikelnummer: 110403
Storlek: 400 ml
Antal:

  Den här lättanvändliga, lätt parfymerade förbehandlingen avlägsnar fläckar som smör, olja och såser.

  En snabb sprayning gör underverk på alla tvättbara, färgäkta tyger och den är speciellt bra på att avlägsna fettfläckar på kragar och manschetter.

  Leveransinformation Gotland

  När du beställer den här produkten kan leveransen försenas på grund av särskilda leveransvillkor.

  • SA8™ förtvättsspray innehåller en unik blandning lösningsmedel och ytaktiva ämnen som löser upp fettfläckar utan skrubbning eller blötläggning.
  • Appliceringen av sprayen är enkel och precis.
  • Det har en mild doft av citrusfrukter.
  • SA8 förtvättsspray innehåller inga freoner.
  • En burk på 400 ml räcker till att behandla kragar och manschetter på c:a 80 skjortor!
   
  Namn på ingrediensenCAS #Benämning / funktion
  Linear Alkyl Benzene 67774-74-7 Lösningsmedel
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonjonisk tensid
  Isobutane 75-28-5 Drivgas
  Propane 74-98-6 Drivgas
  Propylene Glycol 57-55-6 Lösningsmedel
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Parfym

  SA8™ förtvättsspray kan sprayas på alla tvättbara, färgäkta material, inklusive strykfria textilier.

  • Håll aerosolburken upprätt 15 cm ifrån tyget.
  • Spraya direkt på fläcken.
  • Tvätta sedan som vanligt.

  Behandla fläckar snabbt för bästa resultat. Envisa fläckar kanske måste behandlas mer än en gång.

  Observera!

  • Spraya inte produkten på målade ytor, tvättmaskiner eller torktumlare.
  FARA. Orsakar allvarlig ögonirritation. Extremt brandfarlig aerosol. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn.