Problem

Global undernäring bland barn är ett växande problem. Varje år dör miljontals barn till följd av undernäring och de som överlever får ofta livslånga hälso- och utvecklingsmässiga problem. 

Lösning

Utifrån sin expertis på området har NUTRIWAY™ utvecklat NUTRIWAY Little Bits, ett kosttillskott med mikronäringsämnen och växtingredienser för undernärda barn. 

Resultat

Kampanjen NUTRIWAY™ Power of 5 har utvecklats för att skapa ökad medvetenhet om undernäring bland barn, betona vikten av ett tillräckligt näringsintag under de första fem levnadsåren och erbjuda en möjlighet för alla att kunna hjälpa till.

Vår målsättning är att förbättra näringsvärdet i den dagliga kosten för att undernärda barn i åldrarna sex månader till fem år. Vi uppmanar dig till att delta, stödja och bli en del av en stor, global lösning. 

image/jpeg;;;foto1.jpg

Power of 5 – att fylla fem år

Om barn under fem år lider av brist på mikronäringsämnen, ökar risken för att de dör eller att deras fysiska och psykiska utveckling försämras (se Världshälsoorganisationen). Little Bits hjälper utsatta barn att få möjligheten att fylla fem år med fullt utvecklad hjärna och kropp.

image/jpeg;;;foto2.jpg

Partnerskap med NUTRIWAY Power of 5

NUTRIWAY Power of 5 sätter fokus på de kritiska relationer som är nödvändiga för att främja barnens näringsmässiga, fysiska och emotionella hälsa. Den första kritiska relationen uppstår mellan mamman och barnet. Icke-statliga organisationer spelar en avgörande roll i detta stöd. Amway och NUTRIWAY har ingått kritiska partnerskap med icke-statliga organisationer som CARE som förser barn med viktiga faktorer som mat och utbildning. Det femte kritiska partnerskapet uppstår mellan dig och de barn som får ta del av Little Bits.

image/jpeg;;;foto3.jpg

Din gåva - Power of 5

CARE är vår globala insamlingspartner. Din donation till CARE hjälper barn att få NUTRIWAY Little Bits. Du kan ge Little Bits till ett barn i en månad för 10 USD och i ett år för 120 USD.

image/jpeg;;;Guinness_World_Record_collage.jpg

Ditt resultat

2014, samma år som kampanjen lanserades, samlade personer världen över in handavtryck för att öka medvetenheten om global undernäring bland barn. Amway donerade 1 USD till CARE för varje insamlat handavtryck, och ett collage med över 75 000 avtryck ledde till ett Guinness-rekord för största collage med handavtryck (totalt samlades 260 872 handavtryck in).

Vill du veta mer om hur undernäring i alla dess former utgör en global börda, se http://mamap.io/map.

Där hittar du ett onlineverktyg som publicerats av Amway och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) med lättillgänglig, landspecifik statistik och information om problemet med undernäring, baserat på uppgifter från fler än 30 låg-, medel- och höginkomstländer.