Minderåriga och personer med ett BMI under 18,5 får inte delta i  bodykey by NUTRIWAY™-programmet. Kvinnor som är gravida eller ammar, samt personer med ett BMI över 30 bör rådgöra med läkare innan de deltar i bodykey by NUTRIWAY-programmet. Observera att Amway automatiskt kommer att utesluta kvinnor som är gravida eller ammar från att delta i viktminskningsprogrammet om de inte fått bekräftelse från läkare att de kan delta. 
 
Viktminskningsprogrammet, inklusive bodykey-kittet och det genetiska testet, täcks inte av Amways Nöjd kund-garanti. Förslutna bodykey-kit som kan säljas på nytt kan returneras med full återbetalning till din ABO. Öppnade bodykey-kit kan endast returneras om alla komponenter finns kvar så att kitet kan säljas på nytt och förpackningen för genetiskt test är försluten. Lagstadgade garantier och ångerrätten förblir opåverkade.
 
Deltagande i viktminskningsprogrammet bodykey by NUTRIWAY och mottagande av testresultat, rekommendationer och annan relevant information kräver tillgång till internet. Om du inte har tillgång till internet kan du inte delta i programmet. En unik kod kan inte återställas. Om du tappar bort den unika koden innan första registreringen på Min bodykey-onlinecoach, måste du köpa ett nytt bodykey-kit för att fortsätta med programmet.