ENGÅNGSBONUS FÖR TOLV (12) RULLANDE Q-MÅNADER (OT 12RQM-bonus)

Konsekventa prestationer förtjänar belöning: tjäna in en engångsbonus på 27000 SEK.

Konsekventa prestationer förtjänar belöning: tjäna in en engångsbonus på 27000 SEK.

Vad är engångsbonusen för tolv rullande Q-månader?

ABO:er som avslutade PY 2015/16 under FPL-nivå och har tolv (12) rullande Q-månader är berättigade till en engångsbonus för 12 rullande Q-månader på 27 000 SEK (OT 12RQM), förutsatt att de inte tjänade in den under PY 2016/17.

  • WOW! Rullande Q-månader börjar räknas från PY 2016/17.
  • WOW! ABO:er som uppnår en OT 12RQM-bonus kvalificerar sig direkt till en LD EP 5-bonus.
‌‌