Ingår i set

Water Treatment System with Existing Tap eSpring™

10 544,00 kr (Visa alla)
Artikelnummer: 100188
Storlek: 32,7 cm x 17,8 cm
Antal:

  eSpring Water Treatment System med omkopplare för befintlig kran för installation på diskbänken.  Vattenflöde: 3,4 liter/minut. 
   
  Enhetens storlek: 32,7 cm x 17,8 cm.

  eSpring™ är världens bäst säljande märke när det gäller vattenbehandling för hemmet*
  (*Baserat på en Verify Markets-undersökning av den globala försäljningen 2012)

  • Behandlingssystem i tre steg som består av en kombination av etablerade och ledande tekniker.
  • Patenterat* kolblockfilter fångar upp partiklar som är 300–500 gånger mindre än människans hårstrå (*patenterat i Italien. Kommentar: ett genomsnittligt hårstrå är 60–100 mikrometer).
  • Direktstartsteknik – UV-lampan inuti patronen aktiveras först när du öppnar kranen, vilket innebär att vattnet förblir kallt utan att värmas upp av UV-lampan.
  • Snygg, elegant och utrymmessnål design.
  • Övervakningssystem som visar att kolfiltret och UV-lampan arbetar och den visar också när det en gång om året är dags att byta filterkassetten (eller efter 5 000 liter, vilket som inträffar först).
  • Slangarna kan kapas till önskad längd.
  • Enheten levereras monterad.
  • eSpring-systemet fungerar med det normala vattentrycket i hemmet.
  • eSpring är det första vattenbehandlingssystemet som använder en induktiv koppling och teknik med intelligent chip.
  • eSpring™ Water Treatment System har en patenterad* eCoupled™ trådlös teknik som tänder enhetens UV-lampa genom att överföra elektricitet genom luft, vatten och plastkomponenter utan elektriska direktkontaktanslutningar (*patenterat i flera europeiska länder).
  • eSprings intelligenta chip möjliggör trådlös kommunikation till olika filterkassetter så att monitorn kan känna igen och visa driftvillkor samt hämta viktig information från de olika filterkassetterna, såsom användningstid och återstående kapacitet.
  • eSpring Water Treatment System har mer än 120 patent världen över som har beviljats eller är under behandling.

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER för eSpring™ Water Treatment System:

  • Höljets höjd:327 mm nominellt.
  • Diameter:178 mm nominellt. Tillverkad av hållbar och slagtålig plast
  • Elektrisk ineffekt:19 V DC, 3,16 A
  • Filterkassett(modellnr 100186): Pressat kolblockfilter med inbyggd UV-lampa
  • Material:Alla fuktiga material uppfyller amerikanska FDA-krav för användning i överföringsvätskor för människans konsumtion.
  • Högsta drifttryck: 860 kPa
  • Lägsta drifttryck:104 kPa
  • Högsta drifttemperatur: 30 °C
  • Lägsta drifttemperatur: 4,4 °C
  • Beräknat serviceflöde: 3,4 liter per minut vid 415 kPa vattentryck med en ny filterkassett. (Den faktiska flödeshastigheten varierar beroende på vattentrycket och på hur länge filterkassetten har använts.)
  • Beräknad servicelängd:Filterkassetten har utformats för att täcka familjens behov av matlagnings- och dricksvatten under ett år eller 5 000 liter (det som inträffar först). OBSERVERA: Den faktiska livslängden för filterkassetten varierar beroende på hur mycket den används och på vattenkvaliteten.
  • Installation: Snabbt och lätt.
  • Byta patron: Också snabbt och lätt. Användaren kan göra det själv. Behöver inte lämna vattenbehandlingssystemet till fabriken för att byta filterkassett.
  • Tester:Systemet har testats och certifierats av NSF International och WQA enligt NSF/ANSI-standarderna 42, 53, 55 och P473.
  • Kan reducera över 160 förorenande ämnen, varav fler än 145 är potentiellt hälsofarliga:

  o    bly och kvicksilver

  o    partiklar ner till 0,2 mikrometer inklusive asbest, sediment, smuts och avlagringar

  o    33 bekämpningsmedel och biprodukter från bekämpningsmedel

  o    13 biprodukter från desinfektionsmedel 

  o    radon och sönderfallsprodukter från radon i dricksvattnet

  o    9 förorenande ämnen från läkemedel

  o    42 kända och/eller misstänkta hormonstörande ämnen

  o    misstänkta cancerframkallande (karcinogena) ämnen som kan finnas i vattnet

  • Förstör >99,99 % av vattenburna sjukdomsalstrande bakterier och virus i dricksvattnet (inklusive koliforma bakterier, patogena bakterier, HPC, poliovirus, rotavirus och hepatit A).
  • Förbättrar dricksvattnets smak, lukt och klarhet.
  • Förbättrar smaken på drycker som görs med filtrerat vatten.
  • Gynnsamma mineraler som kalcium, magnesium och fluorid lämnas kvar.
  • Behandlar matlagnings- och dricksvatten för en familj på sex personer i upp till ett år eller 5 000 liter (det som inträffar först). Filtrets livslängd beror hur mycket den används.
  • Ger en utmärkt flödeshastighet (3,4 liter behandlat vatten per minut).
  • Bekväm, enkel att använda och sköta.
  • Använder en exklusiv patenterad teknik* (*patenterad i flera europeiska länder).
  • Bekvämt och lätt att byta kol/UV-filterkassett.
  • Bekvämare och billigare än vatten på flaska.
  • Registrerar såväl tid som liter för att ge konsumenten exakt information om återstående filtertid. Systemet återställs dessutom automatiskt efter filterbytet.
  • Med enkla ikoner/grafik som visar återstående filtertid och systemstatus.
  • Flexibel installation så att enheten kan placeras där det är mest praktiskt.