Ny

Premium Concentrated Laundry Powder Detergent SA8™

152,00 kr (Visa alla)
Artikelnummer: 109848
Storlek: 1 kg
Antal:

  Vårt bästsäljande pulvertvättmedel tvättar enastående rent och avlägsnar effektivt fläckar med biologiskt nedbrytbara ingredienser och aktivt syre och bioenzymer.

  Det är mycket effektivt på fett- och oljefläckar och är nu mer hållbart än någonsin tidigare - en kartong på 1 kg räcker till 24 tvättar med full last.

  • SA8™ Premium innehåller en förbättrad BIOQUEST FORMULA™ med aktivt syre och bioenzymer.
  • Det använder biologisk nedbrytbara rengöringsingredienser, en blekningstillsats och naturliga vattenavhärdare som snabbt löses upp och genast börjar att arbeta med att avlägsna smuts och svåra fläckar som ägg, blod och gräs.
  • Det tvättar rent vid alla temperaturer: 30°-95°C.
  • Kläderna ser vitare och ljusare ut, känns mjuka och luktar gott.
  • Det sköljer helt rent och efterlämnar inga tvättmedelsrester som kan irritera huden.
  • Tvättmedlet innehåller silikater som motverkar korrosion av metall som ingår i t. ex. blixtlås.
  • Det har en koncentrerad sammansättning för att maximera resultatet och minimera avfallet.
  • Den har testats av hudläkare.
  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Sodium Carbonate 497-19-8 Natriumkarbonat
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonjonisk tensid
  Sodium Percarbonate 15630-89-4 Syrebaserat blekmedel
  Citric Acid 77-92-9 Organisk syra
  Fumaric Acid 110-17-8 Organiskt dispergeringsmedel
  Carbohydrate/Acrylic Copolymer PROPRIETARY Smutsbärare
  Hydrated Silica 112926-00-8 Absorberande mineral
  Tetraacetylethylenediamine 10543-57-4 Blekmedelsaktivator
  Water 7732-18-5 Vatten
  Cellulose Gum 9004-32-4 Smutsbärare
  Sodium Polyacrylate 9003-04-7 Dispergeringsmedel
  Tetrasodium Etidronate 3794-83-0 Kelerande ämne
  Sodium Chloride 7647-14-5 Processhjälpmedel
  Sucrose 57-50-1 Processhjälpmedel
  Sodium Sulfate 7757-82-6 Processhjälpmedel
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Parfym
  Sodium Silicate 1344-09-8 Processhjälpmedel
  Sodium Bicarbonate 144-55-8 Natriumbikarbonat
  Starch 9005-25-8 Processhjälpmedel
  Protease Enzyme 9014-01-1 Enzym
  Fluorescent Brightener 27344-41-8 Textilblekmedel
  Dimethicone 63148-62-9 Skumdämpare

  SA8™ Premium kan tryggt användas för vittvätt och de flesta andra färgade plagg. Det kan användas vid alla temperaturer och är mycket effektivt mot fett- och oljefläckar.

  • Först sorterar du plaggen efter färg, tyg och hur smutsiga de är (undvik att lägga för mycket tvätt i maskinen).
  • Välj temperatur (för bästa resultat väljer du alltid den högsta rekommenderade temperaturen för tyget).
  • Inget ytterligare blekmedel behövs eftersom SA8 innehåller ett aktivt syreblekmedel.

  Observera!

  • Undvik kontakt med ögonen.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.