Metal Cleaner L.O.C.™

53,00 kr
Artikelnummer: 112160
Storlek: 200 ml
Antal:

  Få dina metallföremål att se skinande nya ut med det här lätt använda rengöringsmedlet. Dubbelverkande sammansättning som har utvecklats speciellt för att avlägsna vidbrända och ingrodda rester från kastruller och stekpannor – både rengör och polerar. Kan även användas på massiv koppar, massiv mässing och rostfritt stål. Bör inte användas på högglanspolerade eller lackerade ytor.

  •  L.O.C.™ Metal Cleaner är framställd utifrån en icke-frätande ogiftig formel och är väldigt vänlig mot händerna.
  • Är ekonomiskt designad, som gör det enkelt att dosera helt rätt mängd utan att slösa.
   
  Namn på ingrediensenCAS #Benämning / funktion
  Water 7732-18-5 Vatten
  Silicon Dioxide (Crystalline Silica) 14808-60-7 Slipmedel
  Diatomaceous Earth 68855-54-9 Slipmedel
  Calcium Chloride 10043-52-4 Stabiliseringsmedel
  Citric Acid 77-92-9 Organisk syra
  Sodium Lauryl Sulfate 151-21-3 Anjonisk tensid
  Xanthan Gum 11138-66-2 Förtjockningsmedel
  • Tryck ut passande mängd L.O.C.™ Metal Cleaner på en svamp eller mjuk trasa och polera försiktigt. 
  • Rensa efter med ljummet vatten, torka av och polera efter med en mjuk trasa. 
  VARNING. Skadligt vid förtäring. Tvätta ansiktet, händerna och alla utsatta hudområden grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skölj munnen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning. Förvaras oåtkomligt för barn.