Glass Cleaner L.O.C.™ Plus SEE SPRAY

104,00 kr (Visa alla)
Artikelnummer: 8116
Storlek: 500 ml
Antal:

  Ett krämigt lödder som gör glas skinande blankt utan vare sig fläckar eller strimmor. Innehåller ammoniak och avfettande medel och avlägsnar fett och smuts på glas, fönster och speglar. Innehåller även ett ämne som motverkar imma på glaset.

  • Rekommenderas för rengöring av de flesta glasytor, krom, den invändiga sidan av bilrutor och porslin

  • Gör ytor i hemmet skinande rena utan fläckar eller strimmor

  • Aerosolskum som inte rinner eller droppar som flytande sprayprodukter

  • Innehåller en särskild ingrediens som motverkar imma på glasrutor och speglar

  • Innehåller ammoniak och ett fettlösligt medel som avlägsnar fett och smuts

  • Innehåller inte freon och bryter därför inte ned ozonskiktet

  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Water 7732-18-5 Vatten
  Isopropyl Alcohol 67-63-0 Lösningsmedel
  Isobutane 75-28-5 Drivgas
  Butoxyethanol 111-76-2 Lösningsmedel
  Ammonium Hydroxide 1336-21-6 pH-balanseringsmedel
  Propane 74-98-6 Drivgas
  Ammonium Laureth Sulfate 67762-19-0 Anjonisk tensid
  Alcohol Denat 64-17-5 Lösningsmedel
  Dimethicone 63148-62-9 Antiskummedel
  Methyl Alcohol 67-56-1 Lösningsmedel
  Polydiethylsiloxane 63148-61-8 Antiskummedel

  Gör fönster, speglar och de flesta glasytor skinande rena och blanka.

  Passar bra till ytor i plast, keramik, porslin och krom.

  Perfekt för snabb rengöring.

  Användning

  1. Spraya produkten på små glasytor åt gången.

  2. Torka med en ren, luddfri trasa eller en bit hushållspapper när ytan fortfarande är våt

  OBS!

  L.O.C. Plus See Spray fönsterputs rekommenderas inte för vissa ytor, t.ex. utvändiga bilrutor. Ämnet i L.O.C. Plus See Spray fönsterputs som motverkar imbildning kan ge strimmor och försämra sikten när bilrutan blir våt utvändigt.

  Använd det inte heller på plasma- eller LCD-tv-skärmar eller datorskärmar - använd endast de rengöringsprodukter och metoder som rekommenderas av tillverkaren.

  Tänk också på att använda en ren trasa när du rengör stora ytor. Smuts från en smutsig trasa kan ge upphov till fläckar. Läs igenom säkerhetsanvisningarna på etiketten.

  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor – Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd endast enligt anvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.