74,00 kr
(Visa alla)
98,67 kr / 1 l
Antal:

  Nu ännu mer effektivt mot kalkavlagringar - vår specialanpassade WC-rent avlägsnar lukter och envisa fläckar.
  Applicera endast en liten mängd regelbundet så håller sig toaletten ren och säker.
  AMWAY HOME™ WC-rent avlägsnar kalkavlagringar och annan smuts.
  Effektiv rengöring med ytaktiva ämnen och organiska syror, som avlägsnar envisa fläckar, ger utmärkta resultat.
  WC-rent fortsätter att verka under vattenytan genom att avlägsna kalkavlagringar samt mineralfläckar och -avlagringar från hårt vatten.
  Vi använde biologiskt nedbrytbara ingredienser och naturliga syror som framställts ur växter för att framställa ett fosfatfritt och klorfritt WC-rent.
  Den friska doften, som innehåller luftfräscharen NEUTRALODOR™ , hjälper till att avlägsna otrevliga lukter.
  Produkten är helt säker för användning i septiktankar och alla rörsystem.
  Namn på ingrediensenCAS #Benämning / funktion
  Water7732-18-5Vatten
  Lactic Acid79-33-4Organisk syra
  Acrylic CopolymerProprietaryFörtjockningsmedel
  C10-16 Ethoxylated Alcohol68002-97-1Nonjonisk tensid
  FragranceProprietary - See IFRAorg.orgParfym
  Polymeric Blue ColorantProprietaryBlå färg
  AMWAY HOME™ WC-rent gör toaletter hygieniskt rena och motverkar att det bildas kalkavlagringar och andra beläggningar som orsakas av hårt vatten.
  Håll produkten under toalettkanten och applicera jämnt i hela toaletten.
  Låt verka i 30 minuter och spola för att göra rent.
  Vid svåra kalkavlagringar kan du låta produkten verka över natten och vid behov skura med en borste. Använd produkten varannan dag så får du bäst resultat.
  OBS!
  Skruva på kapsylen när du är klar.
  Håll AMWAY HOME WC-rent skild från andra kemikalier.
  FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.