VÄRDEKUPONGPROGRAMMET

Värdekupongprogram för oberoende Amway-affärsdrivare (ABO). Här
får du veta mer om hur vårt europeiska värdekupongprogram kan bidra
till din verksamhets tillväxt!
Värdekupongprogram för oberoende Amway-affärsdrivare (ABO). Här
får du veta mer om hur vårt europeiska värdekupongprogram kan bidra
till din verksamhets tillväxt!

FÖR ATT UPPNÅ VÄRDEKUPONGER:


Exempel på uppnådda värdekuponger:

Första

beställningen ger 80 personliga PV (PPV)

Andra

beställningen ger 50 PPV

Tredje

beställningen ger 75 PPV

Fjärde

beställningen ger 90 PPV

Femte

beställningen ger 50 PPV

Totalt: 345 PPV = 3 värdekuponger x 90 SEK (exkl. moms) som kan inlösas mellan den 1 och 28 i nästkommande månad.


Förutsättning för inlösning av värdekuponger:

‌‌

Ytterligare information:


För mer information kontakta vår kundtjänst via telefon: 08-5198 9544 eller e-post: amway_sverige@amway.com.