image/png;;;Responsible_2_sm.png

Ansvarstagande

Företagets sociala ansvar har i över ett halvt århundrande varit mycket viktigt för Amways vision - att hjälpa människor till ett bättre liv. Det sociala ansvaret ingår i grundarnas värderingar: familj, frihet, hopp och belöning.

image/png;;;foto3_v2.png

Amways vision

Vår vision är mycket enkel - vi arbetar varje dag för att hjälpa människor att få ett bättre liv. Vi uppfyller vår vision genom att hjälpa människor överallt i världen att upptäcka sin potential och att uppnå sina mål, genom att erbjuda bättre produkter och möjligheter i framtiden och genom att dela med oss generöst till människor i hela världen.
Vi är stolta över vårt arbete med business excellence, vår omtanke om människor och deras samhällen och vårt miljöengagemang, eftersom vi har åtagit oss att göra det rätta i stället för att bara göra det som "fungerar".

Här kan du läsa: Amway Corporate Responsibility Report 2014.

image/jpeg;;;323845.jpg

Grundarnas värderingar

De två grundarna Jay Van Andel och Rich DeVos skapade de etiska och verksamhetsmässiga normer som fortfarande vägleder både företaget och dess ABO:er i allt arbete. De här grundläggande principerna är bokstavligen huggna i sten utanför vårt huvudkontor: frihet, familj, hopp och belöning.
Amway kommer alltid att stöda människors fundamentala FRIHET att bestämma över sin egen framtid, och rätt till tid och resurser för att kunna skydda och vårda sin FAMILJ. Dessutom kommer Amway alltid att erbjuda individuella personer HOPP och möjlighet till BELÖNING i proportion till det egna arbetet.