Set

Water Treatment System unit with Auxiliary Tap and 5-year Extended Warranty (below counter) eSpring™

11 598,00 kr (Visa alla)
Artikelnummer: 301905
Antal:

  Innehåller både eSpring Water Treatment System med 5 års förlängd garanti för installation under diskbänken och en extra kran som ger bättre funktionalitet och ergonomi med en modern look.

  Ger trygghet för dig och dina kunder. Skyddar din investering i fem år efter köpet.

  • eSpring™ är världens bäst säljande märke när det gäller vattenbehandling för hemmet*
   *Baserat på en Verify Markets-undersökning av den globala försäljningen 2018. Kommer att revideras vartannat år.

  • eSpring kombinerar tre behandlingstekniker: mekanisk filtrering, adsorption och UV-inaktivering.

  • Det patenterade kolfiltret reducerar effektivt partiklar ner till en storlek på 0,2 mikron, vilket är 300–500 gånger mindre än ett hårstrå från en människa. Dessa partiklar kan bestå av asbest, jordsediment, smuts och avlagringar*.
   *Ett genomsnittligt hårstrå från en människa är 60–100 mikron
   *01803462.4 Kina, 202616 Indien, ID0021067 Indonesien 4567704 Japan, 10-0468186 Sydkorea, MY139949-A Malaysia, 197169 Taiwan, 32008 Thailand, 6368504 USA.

  • Direktstartsteknik – UV-lampan inuti patronen aktiveras först när du öppnar kranen, vilket innebär att vattnet förblir kallt utan att värmas upp av UV-lampan.
  • Snygg, elegant och utrymmessnål design.
  • Övervakningssystem som visar att kolfiltret och UV-lampan arbetar och den visar också när det en gång om året är dags att byta filterkassetten (eller efter 5 000 liter, vilket som inträffar först).
  • Extra kran med logotyp vid foten. Exklusiv design för moderna kök.
  • Slangarna kan kapas till önskad längd.
  • Enheten levereras monterad.
  • eSpring-systemet fungerar med det normala vattentrycket i hemmet.
  • eSpring är det första vattenbehandlingssystemet som använder en induktiv koppling och teknik med intelligent chip.
  • Med patenterad, trådlös eCoupled™-teknik som överför elektrisk ström genom luft, vatten och plastkomponenter utan direktkontakt med elanslutningar för att tända enhetens UV-lampa. Smart trådlös ström gör enhetens prestanda oerhört effektiv och pålitlig. Utvecklingsteamet lanserade denna revolutionerande teknik år 2000 och eSpring är det enda vattenbehandlingssystemet som har den. *
   *6436299 USA
  • Smarta chip möjliggör trådlös kommunikation med enskilda patroner, vilket gör att monitorn kan upptäcka och visa driftstatus samt ladda ner viktig information för varje enskild patron, såsom användningstid och kvarstående kapacitet.
  • Har globalt sett över 80 utfärdade patent eller patentansökningar under behandling.

  TEKNISKA SPECIFIKATIONER för eSpring™ Water Treatment System:

  • Höljets höjd: 327 mm nominellt.
  • Diameter: 178 mm nominellt. Tillverkad av hållbar och slagtålig plast
  • Elektrisk ineffekt: 19 V DC, 3,16 A
  • Filterpatron (100186): Pressat kolblockfilter med inbyggd UV-lampa
  • Material: Alla fuktiga material uppfyller amerikanska FDA-krav för användning i överföringsvätskor för människans konsumtion.
  • Högsta drifttryck: 860 kPa
  • Lägsta drifttryck:104 kPa
  • Högsta drifttemperatur: 30°C
  • Lägsta drifttemperatur: 4,4°C
  • Beräknat serviceflöde: 3,4 liter per minut vid 415 kPa vattentryck med en ny filterpatron. (Den faktiska flödeshastigheten varierar beroende på vattentrycket och på hur länge filterpatronen har använts.)
  • Beräknad servicelängd: Filterpatronen har utformats för att täcka familjens behov av matlagnings- och dricksvatten under ett år eller 5 000 liter (det som inträffar först). OBSERVERA: Den faktiska livslängden för filterpatronen varierar beroende på hur mycket den används och på vattenkvaliteten.
  • Installation: Snabbt och lätt.
  • Byta patron: Också snabbt och lätt. Användaren kan göra det själv. Behöver inte lämna vattenbehandlingssystemet till fabriken för att byta filterpatron.
  • Tester: Tredjepartscertifiering enligt internationellt erkända NSF/ANSI-standarder 42, 53, 55, 401 och WQA Gold Seal.
  • Reducerar effektivt över 160 föroreningar, inklusive över 140 potentiellt hälsovådliga föroreningar:

  o bly och kvicksilver
  o partiklar ner till 0,2 mikrometer inklusive asbest, sediment, smuts och avlagringar
  o 32 bekämpningsmedel och biprodukter från bekämpningsmedel
  o 13 biprodukter från desinfektionsmedel
  o radon och sönderfallsprodukter från radon i dricksvattnet
  o 9 förorenande ämnen från läkemedel
  o 42 kända och/eller misstänkta hormonstörande ämnen

  • Eliminerar effektivt (begränsar eller förhindrar förökning av) mer än 99,99 % av sjukdomsalstrande vattenburna bakterier och virus i dricksvatten* (inklusive koliformer, patogener, heterotrofer, poliovirus, rotavirus och Hepatit A).
   *Vid användning som kompletterande bakteriedödande behandling av kommunalt dricksvatten.

  • Reducerar effektivt klor och kloramin och förbättrar därmed vattnets smak, lukt och klarhet betydligt.
  • Gynnsamma mineraler som kalcium, magnesium och fluorid lämnas kvar.
  • Behandlar vatten för dryck och matlagning till en 6 personers familj med 5 000 liter eller i 1 år, beroende på vad som inträffar först*.
   – En eSpring-filterpatron ger upp till motsvarande 10 000 (0,5 l) vattenflaskor*.
   *Filtrets livslängd beror på vattenkvalitet och användning.
  • Ger en enastående flödeshastighet, där det behandlade vattnet flödar med en hastighet på upp till 3,4 liter per minut (lpm).
   – Fyller en liten (2 liter) iCook-kastrull helt på mindre än 34 sekunder.
   – Fyller en vanlig (12 koppar) kaffebryggare på mindre än 38 sekunder.
  • Bekväm, enkel att använda och sköta.
  • Använder en exklusiv patenterad teknik* (*patenterad i flera europeiska länder).
  • Bekvämt och lätt att byta kol/UV-filterpatron.
  • Bekvämare och billigare än vatten på flaska.
  • Registrerar såväl tid som liter för att ge konsumenten exakt information om återstående filtertid. Systemet återställs dessutom automatiskt efter filterbytet.
  • Med enkla ikoner/grafik som visar återstående filtertid och systemstatus.
  • Flexibel installation så att enheten kan placeras där det är mest praktiskt.