All Fabric Bleach SA8™

167,00 kr
(Visa alla)
Artikelnummer: 110481
Storlek: 1 kg
Antal:

  Öka tvättkraften i din vanliga tvätt med det här allsidiga pulvret som innehåller syreblekning för att avlägsna fläckar, göra vittvätt ljusare och tvätta kulörta tyger (utom ylle och siden).

  Det passar perfekt till blötläggning och kan tryggt användas i hushåll för att avlägsna fläckar på muggar och tekannor och för att rengöra ytor och plattor.

  Leveransinformation Gotland

  När du beställer den här produkten kan leveransen försenas på grund av särskilda leveransvillkor.

  • SA8™ Bleach är en kraftfull tvättmedelförstärkare som avlägsnar de svåraste fläckarna.
  • Det är skonsamt mot färger eftersom det använder syreblekning istället för ett klorinbaserat blekningsmedel.
  • Det kan användas vid alla temperaturer – från 20°C till 90°C.
  • Använt som blötläggningsmedel är det extremt effektivt på svåra fläckar.
  • Det avlägsnar envisa te- och kaffefläckar från muggar och kannor och är ett bra allrengöringsmedel.
  • Har 99,5 % aktiva ingredienser, är ett koncentrat och är ekonomiskt att använda.
  • SA8 Bleach innehåller inga fosfater, klorin, färgmedel, EDTA eller NTA och är biologiskt nedbrytbart.
  Namn på ingrediensen CAS # Benämning / funktion
  Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Syrebaserat blekmedel
  Sodium Carbonate 497-19-8 Natriumkarbonat
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonjonisk tensid
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfym
  • Som tvättmedelsförstärkare, tillsätt 10 ml till varje maskintvätt. Tvätta i minst 60°C för bästa resultat.

  • Förblötning: 5 ml till 2 liter varmvatten. Låt det verka i minst 30 minuter och tvätta sedan som vanligt.

  • För rengöring av kannor, fyll muggen eller tekannan med kokande vatten, tillsätt 5 ml av Bleach och låt stå i minst en timme. Häll bort lösningen och skölj noggrant.

  • Som allrengöringsmedel till rengöring av köksbänkar, keramik och diskhoar, strö torrt pulver på ytan, skrubba med en fuktig trasa eller svamp och skölj.

  OBS!

  • Får inte användas på ylle eller siden.
  • Får inte användas tillsammans med klorblekmedel.
  FARA. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation. Kan intensifiera brand. Oxiderande. Skadligt vid förtäring. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Undvik att blanda med brännbara ämnen. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte användas på koppar eller aluminium.